สากลการช่าง            
  SAKOL KARNCHANG          
                       
                       
                       
 
ศูนย์ซ่อม  จำหน่าย  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องมือก่อสร้าง
 

มอเตอร์  ปั๊มลม  ปั๊มน้ำ  ตู้เชื่อม

เครื่องตัดเหล็ก  สว่าน  หินเจีย  ปืนลม  ยี่ห้อต่างๆ
                       
                       
                 
                       
                 
                       
       
         
                       
                       
                       
  ร้านสากลการช่าง ได้รับการแต่งตั้งจาก Black & decker (thailand) Limited. ให้เป็นศูนย์ซ่อมและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
  เครื่องมือก่อสร้าง  ยี่ห้อ  Dewalt , Black & decker  และ  Stanley  
                       
                 
                       
                       
     
         
         
        34/71  ม. 1  ถ.ท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์   ต.บางศรีเมือง
        อ.เมือง  จ.นนทบุรี
        มือถือ  084-082-2456
        Tel   :  02-447-4134    
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                   
กลับสู่หน้าหลัก